Wat is de intrinsieke waarde van een bedrijf?

Intrinsieke waarde van een bedrijf bereken je door de actuele waarde van alle activa bij elkaar op te tellen om die vervolgens te verminderen met de waarde van alle passiva die niet onder het eigen vermogen vallen. Het eigen vermogen kan je vinden op de balans. 

Het is voornaam om de activa tegen de actuele marktwaarde te boeken. Het vreemd vermogen dient echter gewaardeerd te worden naar contante waarde. 

Voorbeeld intrinsieke waarde 

Op een balans staan aan de activa kant (de linkerzijde) de volgende balansposten:

  • Pand (€300.000)
  • Vorderingen (€200.000)
  • Inventaris (€100.000)
    Totaal: €600.000

Aan de passiva kant (de rechterzijde) staan de volgende balansposten:

  • Leningen (€200.000)
  • Crediteuren (€100.000)
  • Kapitaal (€300.000)
    Totaal: €600.000

De zichtbare intrinsieke waarde bedraagt in bovenstaand voorbeeld €300.000. Wanneer bijvoorbeeld het pand stijg tot €450.000, dan is er sprake van een intrinsieke waarde van €450.000. 

Let op: de balans is slechts een momentopname en zegt niet veel over de toekomstige winstcapaciteit. Ook staan niet alle financiële verplichtingen op de balans.