Wat is een investeringsbegroting?

Een investeringsbegroting geeft een overzicht weer van de bedrijfsmiddelen en geld wat nodig is om je bedrijf te kunnen starten. Door de bank genomen kijk je een jaar vooruit. Je krijgt hierdoor overzicht in je financiële situatie. Deze investeringsbegroting behoort tot je financieel plan. 

Je kunt eigenlijk een drietal investeringen met elkaar onderscheiden. Allereerst bespreken we de vaste activa. Dit zijn bedrijfsmiddelen die een aanschafwaarde hebben van meer dan €450. Het is van belang dat dit bedrijfsmiddelen zijn die langer dan één jaar meegaan. Je moet op deze bedrijfsmiddelen ook afschrijven. Een voorbeeld hiervan is een laptop of een auto.

Je kunt eigenlijk een drietal investeringen met elkaar onderscheiden. Allereerst bespreken we de vaste activa. Dit zijn bedrijfsmiddelen die een aanschafwaarde hebben van meer dan €450. Het is van belang dat dit bedrijfsmiddelen zijn die langer dan één jaar meegaan. Je moet op deze bedrijfsmiddelen ook afschrijven. Een voorbeeld hiervan is een laptop of een auto.

Tegenover de vaste activa staan de vlottende activa. Dit zijn bedrijfsmiddelen die korter dan een jaar meegaan. Deze hebben namelijk een tijdelijk karakter. Denk hierbij aan voorraden, debiteuren en geld op je lopende rekening.

Ook krijg je te maken met aanloopkosten. Dit betreffen kosten die je moet maken om je bedrijf überhaupt te kunnen starten. Te denken valt aan notariskosten of afsluitkosten van een zakelijke rekening.