Wat is werkkapitaal?

Het werkkapitaal van je bedrijf is de hoeveelheid geld die je bedrijf nodig heeft om de bedrijfsactiviteiten op een goede manier uit te kunnen voeren. Het verlenen van de kredieten door een bank wordt vaak afhankelijk gesteld van het aanwezige werkkapitaal in het bedrijf.


Het berekenen van het werkkapitaal is handig om te laten zien hoeveel financiƫle speelruimte het bedrijf heeft om investeringen te doen zonder extra vermogen aan te hoeven trekken.

Hoe bereken ik het werkkapitaal?

Het werkkapitaal wordt als volgt berekend:

Aan de hand van alleen het werkkapitaal kan niet direct worden bepaald of dit bedrag hoog genoeg is om nieuwe investeringen te doen. Daarom wordt het werkkapitaal vaak aan de jaaromzet of aan het balanstotaal gerelateerd en wordt de werkkapitaalratio berekend. Dit gebeurt als volgt:

  • Werkkapitaalratio = Werkkapitaal x 100% / Balanstotaal.

Een goede uitkomst is tussen de 10% en 20%.

Wat is het netto werkkapitaal?

Het netto werkkapitaal ontstaat door het bruto werkkapitaal te verminderen met de kortlopende schulden. Ofwel: de vlottende activa minus de vlottende passiva. Je kan dus een netto werkkapitaal hebben die positief, negatief of nul is. 

Je liquiditeit is voldoende indien de uitkomst van de berekening van het nettowerkkapitaal hoger is dan 0. Bij een negatieve uitkomst, dan is je onderneming onvoldoende liquide.