Hoe regel ik het financieel als zzp?

Als zzp moet je het grootste gedeelte zelf financieel regelen. Je bent namelijk verantwoordelijk voor je eigen inkomen. Als je ziek wordt of een ongeluk krijgt, is er geen sociaal vangnet. 

Dit betekent dat als je als ondernemer niet kunt werken en je hebt niks geregeld, je geen inkomen hebt. Dit kan je voorkomen met een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Daarnaast kan je financiele risico's zoveel mogelijk afdekken door goede maatregelen te treffen omtrent je pensioen en door een goede zakelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Daarnaast moet je er zorg voor dragen dat je administratie op orde is en je alle belastingen tijdig afdraagt. Als je dit zelf lastig vindt kan je hulp krijgen van een boekhoudprogramma en / of een boekhouder inhuren om je hierbij te helpen.