Wat is een begroting?

Een begroting is de financiƫle vertaling van de geplande activiteiten van een onderneming of een persoon. Het is, met andere woorden, een cijfermatige weergave van alle geplande inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode (1 jaar of langer).

Een begroting is een samenvattend geheel van verschillende zogenaamde 'deelbegrotingen'. Voorbeelden van deelbegrotingen zijn de financieringsbegroting, de investeringsbegroting en de liquiditeitsbegroting. Een gefaseerde begroting is een begroting over een kortere periode (meestal een maand of een periode van vier weken).

Dit is met name belang in bedrijven waar sprake is van een seizoenspatroon.

Er zijn vier methoden om een begroting samen te stellen. In de praktijk kan ook een combinatie van deze vier methoden worden gebruikt. De methoden zijn:

1. Variabel: Hierbij is de begroting afhankelijk van het werkelijk aantal activiteiten. Het budget wordt dan berekend door de activiteiten te vermenigvuldigen met de prijs.

2. Vast: bij de vaste kostenbegroting wordt een vast bedrag gereserveerd voor bepaalde activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld een salesbegroting of marketingbegroting zijn.

3. Gemengd: Bij deze begroting wordt een vaste begroting bepaald en is het budget hiervoor afhankelijk van het werkelijk aantal activiteiten.

4. Flexibel: dit is een variant op de variabele kostenbegroting. Het verschil is dat bij de variabele kostenbegroting de kosten gelijkmatig verlopen en in de flexibele kostenbegroting wordt uitgegaan van een progressief verloop van de kosten.