Wat is een financieringsbegroting?

In een financieringsbegroting wordt aangegeven hoe je de investeringen gaat financieren. Je kunt dit doen met eigen vermogen of vreemd vermogen

Je kunt op verschillende manieren iets financieren met het eigen vermogen. Allereerst kun je natuurlijk je eigen spaargeld inbrengen. Ook is het mogelijk om een aantal reeds aangeschafte bedrijfsmiddelen in de zaak te zetten. Je kunt denken aan een auto of computer die al in je bezit is. 

Een andere mogelijk is om gebruik te maken van vreemd vermogen. Dit betreft geld dat zakelijk financiers aan je lenen. Een voorbeeld hiervan is een bank of leveranciers. Je kunt kiezen voor kortlopende of langlopende financieringen. 

Wanneer je gaat starten met je onderneming is het handig om allereerst een investeringsbegroting te maken. Je zult dan snel kunnen zien welke investeringen je moet doen en wat dit gaat kosten. Je krijgt dan een goed beeld of je deze investeringen zelf kunt betalen of dat je hiervoor een financiering moet regelen. 

Als je kiest om een gedeelte via een financiering te regelen, is het verstandig om ook wat eigen vermogen in te brengen. Dat is immers goed voor je solvabiliteit van je onderneming. Veel financiers eisen namelijk dat je solvabiliteit ten minste 20% is.