Wat zijn kengetallen?

Kengetallen zijn verhoudingscijfers van gegevens uit de jaarrekening, zoals voor liquiditeit, solvabiliteit, rendabiliteit, de omloopsnelheid van debiteuren of voorraden etc. Kengetallen worden gebruikt om bedrijfsinformatie op een compacte manier te kunnen beoordelen en om bedrijven met elkaar te kunnen vergelijken.

Zo kan je bekijken of je met het bedrijf nog op koers loopt of dat je ergens snel moet bijsturen.

Let op: bij het gebruiken van kengetallen uit de balans, moet wel het volgende gerealiseerd worden:

  • een balans is altijd een momentopname
  • de waarderingen op een balans zijn normaal gesproken gebaseerd op de aanname van 'going concern' en meestal niet op actuele waarde.

Wat zijn stuurgetallen?

Stuurgetallen worden vaak verward met kengetallen. Toch hebben deze twee woorden een totaal verschillende betekenis.

In een organisatie worden eerst kengetallen gebruikt die bedrijfsinformatie in een compacte vorm weergeven, en gebruikt wordt voor diagnose van de organisatie. Vervolgens worden stuurgetallen gebruikt om bij te sturen naar de gewenste situatie in het bedrijf.

Een kengetal kan wel een stuurgetal worden als hier een doelstelling aan wordt gekoppeld.